Ngân hàng ACB chi nhánh Thủ Đức
(vui lòng ghi rõ CUM2, họ tên, năm sinh, giới tính và Số điện thoại.
Ví dụ: CUM2_TranTriBao_2018_Nam_0988218031).